وبلاگ رسمی دکتر کریمیان

هر آنچه باید از جراحی بینی بدانیم

همه چیز در مورد,جراحی بینی,جراحی پلاستیک بینی بینی از یک اسکلت داخلی شامل چند استخوان و غضروف بینی تشکیل شده است این اسکلت برای بازماندن مدخل ورودی هوای تنفسی و انتقال کنترل شده آن به مجاری تنفس ضروری است.اجزای اسکلت بندی بینی در پوشش از پوست و مخاط پیچیده شده…