وبلاگ رسمی دکتر کریمیان

اطلاعات تکمیلی جراحی بینی

جراح بینی در جلسه اول از شما چه سوالی می کند؟ برای جراحی بینی باید یک شرح حال کامل از بیمار گرفته شود شامل مشکلات ظاهری (قوز بینی،نوک پهن وگرد،درازای نوک بینی و افتادگی آن،کوتاهی بیش از حد نوک بینی،انحراف ظاهری،پوست کلفت بینی،گوشتی بودن،شکل سوراخ ها و پهن بودن پره ها)…