وبلاگ رسمی دکتر کریمیان
متناسب بودن اندام و ظاهر فیزیکی

متناسب بودن اندام و ظاهر فیزیکی

متناسب بودن اندام و ظاهر فیزیکی در تمامی اعصار و جوامع متناسب بودن اندام و ظاهر فیزیکی بدن دغدغه ذهنی افراد بشر بوده است. آگاهی مردم جوامع مدرن امروزی از تاثیر چاقی و تجمع بیش از حد چربی بر روی سلامت انسان و نیز بر روی فعالیتهای روزمره او باعث…